TIN THỜI TRANG

Stefano Ricci là tập hợp của nhóm người tinh hoa, nơi trang phục được nâng tầm trở thành “di sản nghệ thuật” mà nhóm 0.01% có thể khoác lên mình mỗi ngày – những người hiểu rõ giá trị của những chất liệu quý hiếm, chi tiết tinh tế, hay các hoạ tiết độc bản.

Vào năm 1972, Stefano Ricci vi s đam hiu biết sâu sc, đã khi to đế chế phc trang thưng lưu ca riêng mình vi b sưu tp cà-vt đu tiên cha đng nhng giá tr ct lõi tinh túy nht ca thương hiu Stefano Ricci: Cht ng tuyt ho, k thut th công, s khéo léo chiếc mác kiêu hãnh “100% Made in Italy”. 

Stefano Ricci – Nhà sáng lập thương hiệu mang chính tên mình

Cùng vi ngưi đng hành tin cy, cũng chính v ông hin ti – Claudia, nhà thiết kế tr đã trình làng BST đu tiên của mình ti Pitti Uomo1 – s kin gii thiu thi trang nam uy tín nht ti Florence vào năm 1974 nhn đưc s chú ý đc bit t nhng nhà bán l thi trang uy tín như Neiman Marcus hay Harrolds. Cà vt Stefano Ricci t mt món ph kin đi kèm dn tr thành đim nhn ch đo cho phc trang nam, th hin ngh thut ăn vn thưng lưu cách họ âm thm tn ng nhng tinh hoa k ngh ca thế gii. 

Italian Made, Italian Managed

STEFANORICCI-dafc

Theo đui s xut chúng t nhng chi tiết nh nht, tính cu toàn tiêu chun kht khe ca Stefano Ricci phn nào đó đến t truyn thng gia đình vùng đt Fiesole nơi ông đưc sinh ra. Đưc nuôi ng trưng thành tCái nôi ca văn hoá Phc Hưng” – Florence, Stefano tha ng duy thm m, cm quan ngh thut di sn th công mt cách t nhiên nht 

K ngh may đo, nhng bn phi màu tinh tế đến cht liu vi thưng hng đã th chy trong huyết qun ca Stefano Ricci, qua cách ông gây dng thương hiu  tiếp ni bi nhng hu du ca ông. Stefano Ricci đang đưc vn hành hoàn toàn i s ch đo ca gia tc, nơi Stefano nhà sáng lp qun chung, v ông Claudia ph trách vi sn xut, còn các con trai ca ông Niccolò Ricci  Filippo Ricci chu trách nhim nghiên cu phát trin cht liu

DIG-SOCIAL-POST-STEFANORICCI-NOV-5

“SR World”

Khám phá “SR World” – Thế gii thi trang đưc đnh nghĩa bi Stefano Ricci, ta th d dàng bt gp mt tng hoà đy kiêu hãnh ca nhng tinh hoa lâu đi, biu ng hoàng gia hay c nhng k ngh mang tính di sn ca đt c hình chiếc ng. 

Khi đu vi viên gch nn tng đ xây dng nên mt Stefano duy m đy k thut – Antico Setificio Fiorentino (ASF) – ng la lâu đi đưc thiết kế bi ho , nhà điêu khc, nhà sáng chế thiên tài – Leonardo da Vinci, ASF mt ng la c đưc xây dng t thế k 18 mt trong nhng ng sn xut la cui cùng còn sót li trên thế gii. Ti đây, mi thưc vi đưc dt riêng theo yêu cầu bng k thut dt vi thnh hành thi Phc Hưng, trên nhng khung dt c bng g. Đây nơi cung cp vi la cho nhng gia tc quyn lc nht thế gii k t năm 1786. Với khát vng kế tha phát trin mt nhà mt tp trung vào truyn thng sn xut, Stefano Ricci đã thành công trong việc s hu ng la di sn vào năm 2010.  

stefano-ricci-dafc

Không nhng vy, quay ngưc thi gian tr v nhng năm 90 ca thế k trưc, sau khi đã thành công xây dng uy tín ca “Classico Italia” – cm t bo chng cho ngun gc thun Ý ca sn phm th trưng quc tế, n mt x Tuscany bt đu khai thác nhng ngh th công ni bt nht ca quê hương như k thut kim hoàn ca ngưi Florence. Stefano Ricci (din gii) di sn kim hoàn vùng Florentine thông qua nhng thiết kế khuy măng sét nút áo tinh tế, đưc hoàn thin bng cht liu đc bn. T vàng, bch kim đến đá quý hay kim cương, Stefano Ricci nâng niu hoàn thin tác phm ca mình với các k thut lâu đi nht, tha ng s chn chu chau chut ca mt đt c duy mcái nôi ca văn hoá phc hưng thi trang châu Âu. 

stefano-ricci-dafc

Cui cùng, đ hoàn thin cho thế gii thi trang ca mình, biu ng Royal Eagle đã ra đi vào 2005 đưc như trái tim ca Stefano Ricci bi nhng giá tr ct lõi loài chim đi bàng đi din: Danh dự, Quyền lực  Lòng kiêu hãnh. Xut hin song song cùng cái tên Stefano Ricci, Royal Eagle mang trong mình tinh thn mnh m kiên đnh ca nhà thiết kế Stefano, cũng như v thế đnh cao khc ho trn vn chân dung khách hàng thưng lưu ca nhà mt 

stefao-ricci-dafc

Phục Trang Của Sự Ưu Tú

stefano-ricci-dafc
stefano-ricci-dafc

Thương hiu gc Ý đưc tin ng bi nhng nhà lãnh đo trên toàn thế gii. Danh sách khách hàng ca Stefano Ricci bao gm nhng chính khách quyn lc trong Đin Kremlin, các ông trùm du m Trung Đông, các minh tinh đin nh như Tom Cruise, Andrea Bocelli hay những nhà ng ln ca thế gii (Nelson Mandela, Helmut Kohl) cũng không nm ngoài lc hp dn ca đế chế thi trang siêu cao cp kín tiếng này.

“Sứ mệnh của tôi là tạo ra một tủ đồ dành cho những quý ông đã có tất cả mọi thứ” - Stefano Ricci

CÙNG CH ĐÓN CA HÀNG ĐU TIÊN CA STEFANO RICCI TI VIT NAM TRONG THI GIAN TI.