BOUTIQUES

Chọn Quốc gia / vùng:
Vietnam
Vietnam

CỬA HÀNG DAFC ROLEX

Tràng Tiền Plaza

01-05, Tầng 1, 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam

024 3936 7128

Thứ hai đến thứ năm: 9.30am đến 9.30pm

Thứ sáu đến chủ nhật: 9.30am đến 10.00pm

GET DIRECTION

CỬA HÀNG DAFC ROLEX

Rex Arcade

Tầng 1, 4 – 6 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

028 3823 0455

Thứ hai: 9.30am đến 9.00pm

Thứ ba đến chủ nhật: 9.30am đến 9.30pm

GET DIRECTION

TRỤ SỞ DAFC

Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 3, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900 2666

Thứ hai đến thứ sáu: 9.00am đến 6.00pm

GET DIRECTION
Chọn Quốc gia / vùng:
Vietnam
Vietnam

CỬA HÀNG DAFC ROLEX

Tràng Tiền Plaza

01-05, Tầng 1, 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam

024 3936 7128

Thứ hai đến thứ năm: 9.30am đến 9.30pm

Thứ sáu đến chủ nhật: 9.30am đến 10.00pm

GET DIRECTION

CỬA HÀNG DAFC ROLEX

Rex Arcade

Tầng 1, 4 – 6 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

028 3823 0455

Thứ hai: 9.30am đến 9.00pm

Thứ ba đến chủ nhật: 9.30am đến 9.30pm

GET DIRECTION

TRỤ SỞ DAFC

Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 3, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900 2666

Thứ hai đến thứ sáu: 9.00am đến 6.00pm

GET DIRECTION