CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Website này được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG & MỸ PHẨM DUY ANH (DAFC), trực thuộc tập đoàn IPP. Nếu chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Tập đoàn của chúng tôi”, điều này có nghĩa là chúng tôi và các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ của chúng tôi và các công ty con của nó (hoặc bất kỳ công ty nào trong số họ). Thuật ngữ “dịch vụ trực tuyến của chúng tôi” đề cập đến IPP OUTLET, DAFC, Rolex, các ứng dụng di động và máy tính bảng của chúng tôi, các trang của chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba như Instagram, Facebook, Google và bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào khác mà chúng tôi sở hữu hoặc hoạt động trong tương lai. Thuật ngữ “dịch vụ của chúng tôi” đề cập đến các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của chúng tôi, được cung cấp theo thời gian thực tế. Nếu quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ đề cập đến quý khách bằng cách sử dụng các thuật ngữ “người dùng”, “khách truy cập”, “quý khách”, “của các quý khách”, trong chính sách này.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin thu thập được về họ. Chính sách Bảo mật này nêu rõ về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi. Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư và bảo mật của quý khách, các trang web của chúng tôi đã được chứng nhận bởi Cybertrust.

Chính sách Bảo mật này giải thích:

Nếu quý khách dưới 16 tuổi, quý khách phải thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để họ đồng ý với Chính sách quyền riêng tư trước khi đăng ký, hoặc đặt hàng với chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG

Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của quý vị đối với website mang tiên miền http://dafc.com.vn thuộc quyền khai thác của Công ty Cổ phần Thời Trang và Mỹ Phẩm Duy Anh (DAFC). Việc quý vi sử dụng website này đồng nghĩa với việc chấp thuận những các điều khoản, điều kiện ghi nhận tại đây.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG CHUNG, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các nội dung thể hiện tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố trí (sau đây gọi chung là “Tài liệu”) thuộc quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền khai thác sử dụng của của DAFC đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.

Quý vị được sử dụng các Tài liệu đăng tải trên website này cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại. Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, nhượng lại quyền, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản thành viên liên quan của DAFC. Trích dẫn nguồn từ website này là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng bất cứ Tài liệu nào của chúng tôi.

SỰ TỪ CHỐI CHUNG

Các dịch vụ và tài liệu được dự kiến chỉ dành cho khách hàng của DAFC và được cung cấp chỉ cho sự thuận tiện của các đối tượng truy cập website này. DAFC không cấp quyền sở hữu cho bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào ngoài mục đích thực hiện các quyền trên của quý vị. Độ tinh cậy vào thông tin, tài liệu, độ chính xác tại đây rất cao. Tuy nhiên, DAFC bảo lưu quyền và không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các thông tin, dịch vụ, tài liệu và các khoản mục khác chứa đựng được cung cấp qua website này dưới mọi hình thức.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

DAFC sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng website của chúng tôi. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải virus có thể lây nhiễm vào thiết bị của quý vi, thiết bị điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập Internet của quý vị, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác.

Chúng thôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên. Chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải cho dù được cung cấp bởi DAFC hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Website này được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG & MỸ PHẨM DUY ANH (DAFC), trực thuộc tập đoàn IPP. Nếu chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Tập đoàn của chúng tôi”, điều này có nghĩa là chúng tôi và các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ của chúng tôi và các công ty con của nó (hoặc bất kỳ công ty nào trong số họ). Thuật ngữ “dịch vụ trực tuyến của chúng tôi” đề cập đến IPP OUTLET, DAFC, Rolex, các ứng dụng di động và máy tính bảng của chúng tôi, các trang của chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba như Instagram, Facebook, Google và bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào khác mà chúng tôi sở hữu hoặc hoạt động trong tương lai. Thuật ngữ “dịch vụ của chúng tôi” đề cập đến các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của chúng tôi, được cung cấp theo thời gian thực tế. Nếu quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ đề cập đến quý khách bằng cách sử dụng các thuật ngữ “người dùng”, “khách truy cập”, “quý khách”, “của các quý khách”, trong chính sách này.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie trên website của mình. Cookie là một tệp văn bản mà một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn để website có thể nhớ bạn là ai. Cookies chỉ ghi lại những khu vực của website mà máy tính của bạn đã truy cập và trong thời gian bao lâu.
Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của mình. Nếu bạn muốn làm điều này, vui lòng xem menu trợ giúp của trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác của website chúng tôi nếu cookie bị tắt.

Chính sách Cookie này giải thích:
Cách cookie hoạt động và được sử dụng trên website của chúng tôi.