DAFC HEAD OFFICE

Centec Tower, 3rd Floor 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
Tel: 08 3825 7537 – Fax: 08 3825 7540

LIÊN HỆ

Địa chỉ

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai đến Thứ Sáu:

8am – 5:30pm

Số điện thoại

E-mail

ĐẶT CÂU HỎI

LIÊN HỆ

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8am – 5:30pm

Số điện thoại

08 3825 7537

ĐẶT CÂU HỎI