Chính sách sử dụng cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookie trên Trang web của chúng tôi. Cookie là một tệp văn bản mà trang web chuyển đến đĩa cứng của máy tính của bạn để trang web có thể nhớ bạn là ai. Cookie chỉ ghi lại những khu vực của một trang web đã được máy tính của bạn truy cập và trong thời gian bao lâu.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của mình. Nếu bạn muốn làm điều này, hãy xem menu trợ giúp của trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác của Trang web của chúng tôi nếu cookie bị tắt.

mục rOLEX 

Khi điều hướng đến Mục về Rolex tại trang thông tin điện tử (website) của chúng tôi, bạn có thể tương tác với một website nhúng từ trang www.rolex.com. Trong trường hợp này, Các Điều khoản Sử dụng, Thông báo về Quyền Riêng tưChính sách về tập tin thông tin người dùng (chính sách Cookies) của trang www.rolex.com được duy nhất áp dụng.

Đăng ký bản tin