CAPRI VÀ ISCHIA

XUÂN-HÈ 2023

STEFANO RICCI đã khám phá từ Anacapri của Belle Époque đến lâu đài Ischia để làm bối cảnh cho BST Xuân-Hè 2023. Sự thanh lịch, sự tự do hiện đại, lựa chọn xuất sắc về văn hóa đã tạo nên một tủ quần áo phản ánh nét nam tính năng động.

Sự thanh lịch và sức sống là những khái niệm không thể bị quên lãng. Các concept cũng phong phú hơn nhờ những màu sắc và nguyên liệu thô quý giá. Màu be, tương tự như đá và cát, có sắc thái như lông sói (lupo) và tông màu sáng như travertine (travertino), kết hợp với màu xanh cá voi tuyệt vời (balena) và cỏ khô hoài cổ (fieno). Một chút màu cam và xanh hoàng gia cũng góp phần làm rạng rỡ màu sắc của tâm hồn.

CAPRI AND ISCHIA SPRING/SUMMER 2023

STEFANO RICCI has explored from the Anacapri of the Belle Époque to the castle of Ischia for the setting of the Spring/Summer 2023 Collection. It is an elegy of modern freedom, the choice of cultured excellence, creating a dynamic yet reflective men’s wardrobe.

Being, without ever forgetting, elegance and vigour. Concepts that evolve, enriched by colours and precious raw materials. Beige, similar to the rocks and the sand, shades like a wolf’s fur (lupo), and light tones imitating travertine (travertino), paired with a superb whale blue (balena) and nostalgic hay (fieno). A hint of orange and royal blue light up the colours of the soul.

CAPRI AND ISCHIA SPRING/SUMMER 2023

STEFANO RICCI has explored from the Anacapri of the Belle Époque to the castle of Ischia for the setting of the Spring/Summer 2023 Collection. It is an elegy of modern freedom, the choice of cultured excellence, creating a dynamic yet reflective men’s wardrobe.

Being, without ever forgetting, elegance and vigour. Concepts that evolve, enriched by colours and precious raw materials. Beige, similar to the rocks and the sand, shades like a wolf’s fur (lupo), and light tones imitating travertine (travertino), paired with a superb whale blue (balena) and nostalgic hay (fieno). A hint of orange and royal blue light up the colours of the soul.