Gianvito Rossi nâng tầm những thiết kế tưởng chừng đơn giản lên một tầm cao mới với tính ứng dụng và độ thoải mái cao khi mang, kiểu dáng hợp thời và không bao giờ lỗi mốt. Thương hiệu là lựa chọn cho những người phụ nữ hiện đại, sành điệu, thích tạo nên dấu ấn bằng chính nét quyến rũ của mình.​


RIBBON 85

Sandal 85mm

FLAVIA 105

Sandal 105mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

ASCENT 85

Pump 85mm

BIJOUX MULE 85

Mule 85mm

MINERVA 85

Sandal 85mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

ASCENT 85

Pump 85mm

SANDALS RIBBON 85

Sandal 85mm

COSMIC 85

Sandal 85mm

METROPOLIS 105

Sandal 105mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

MARY RIBBON 85

Sandal 85mm

BIJOUX CRYSTAL MULE 85

Mule 85 mm

BIJOUX MULE 85

Mule 85mm

COMIC 55

Pump 55mm

SLING 85

Pump 85mm

ELLE 85

Mule 85mm

ASCENT 85

Pump 85mm

CAMNERO WONDER 105

Pump 105mm

COSMIC 85

Sandal 85mm

JAIPUR SLING 55

Pump 55mm

ELLE 85

Mule 85mm

COSMIC 55

Mule 55mm

ELLE 55

Mule 55mm

SLIDE 45

Mule 45mm

PUMP 05

Pump 5mm

PUMP 05

Pump 5mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

PORTOFINO 105

Sandal 105mm

PORTOFINO 105

Sandal 105mm

ASCENT 85

Pump 85mm

SLING 55

Pump 55mm

PUMP 85

Pump 85 mm

RANIA 85

Pump 85 mm

PLEXI 70

Pump 70 mm

MONTECARLO D'ORSAY 70

Pump 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

CANNES PLATFORM 85

Mules Flatform 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

ASCENT 55

Slingback 55 mm

RIBBON DUMONT 45

Bootie 45 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

JAIPUR PUMP 105

Pump 105 mm

JAIPUR PUMP 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

PORTOFINO 85

Sandals 85 mm

SAFIRA MULE 85

Mules 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 70

Pump 70 mm

GIANVITO 70

Pump 70 mm

DASHA 85

Pump Platform 85 mm

JAIPUR SLING 85

Pump 85 mm

RANIA 85

Pump 85 mm

ASCENT 55

Slingback 55 mm

RIBBON SLING 85

Pump 85 mm

PLEXI 70

Pump 70 mm

PLEXI 70

Pump 70 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

FUTURA MULE 95

Mules 95 mm

FUTURA MULE 95

Mules 95 mm

COSMIC 55

Sandals 55 mm

SAFIRA SLING 85

Pump 85 mm

METROPOLIS 105

Sandals 105 mm

METROPOLIS 70

Sandals 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

JAIPUR PUMP 85

Pump 85 mm

PORTOFINO 85

Sandals 85 mm

AURA 105

Sandals 105 mm

AURA 105

Sandals 105 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

D'ORSAY 70

Pump 70 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

PLATFORM 85

Mules Flatform 85 mm

BETTY 85

Mules Flatform 85 mm

DUMONT 45

Bootie 45 mm

MARGAUX MID BOOTIE 60

Bootie 60 mm

ASCENT 05

Slingback 5 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

ELLE 85

Mules 85 mm

AURA 105

Sandals 105 mm

RIBBON SLING 85

Pump 85 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

ELLE 85

Mules 85 mm

MARGAUX MID BOOTIE

Bootie 60mm

CARREY BOOTIE 85

Bootie 85mm

AURA 105

Sandals 105 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

MONTECARLO D'ORSAY 70

Pump 70 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

CANNES PLATFORM 85

Mules Flatform 85 mm

BETTY 85

Mules Flatform 85 mm

CLHAN VBENERO VALÌ

Clutch

JAIPUR

Clutch

JAIPUR

Clutch

COSMIC SLINGBACK 55

Pump 55mm

METROPOLIS 70

Sandal 70mm

RIBBON DUMONT 45

Bootie 45 mm

MARGAUX MID BOOTIE 60

Bootie 60 mm

ASCENT 05

Slingback 5 mm

METROPOLIS 105

Sandals 105 mm

MULE 85

Mules 85 mm

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng Gianvito Rossi: ​

​TP.HCM

Diamond Plaza: Tầng 2, 34 Lê Duẩn, Quận 1

ĐT: (+84) 813 362 566

HÀ NỘI:​​

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm.​​

ĐT: (024) 39 879 679​

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng Gianvito Rossi: ​

​TP.HCM

Diamond Plaza: Tầng 2, 34 Lê Duẩn, Quận 1

ĐT: (+84) 813 362 566

HÀ NỘI:​​

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm.​​

ĐT: (024) 39 879 679​

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

Gianvito Rossi nâng tầm những thiết kế tưởng chừng đơn giản lên một tầm cao mới với tính ứng dụng và độ thoải mái cao khi mang, kiểu dáng hợp thời và không bao giờ lỗi mốt. Thương hiệu là lựa chọn cho những người phụ nữ hiện đại, sành điệu, thích tạo nên dấu ấn bằng chính nét quyến rũ của mình.​


RIBBON 85

Sandal 85mm

FLAVIA 105

Sandal 105mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

ASCENT 85

Pump 85mm

BIJOUX MULE 85

Mule 85mm

MINERVA 85

Sandal 85mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

ASCENT 85

Pump 85mm

SANDALS RIBBON 85

Sandal 85mm

COSMIC 85

Sandal 85mm

METROPOLIS 105

Sandal 105mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

MARY RIBBON 85

Sandal 85mm

BIJOUX CRYSTAL MULE 85

Mule 85 mm

BIJOUX MULE 85

Mule 85mm

COMIC 55

Pump 55mm

SLING 85

Pump 85mm

ELLE 85

Mule 85mm

ASCENT 85

Pump 85mm

CAMNERO WONDER 105

Pump 105mm

COSMIC 85

Sandal 85mm

JAIPUR SLING 55

Pump 55mm

ELLE 85

Mule 85mm

COSMIC 55

Mule 55mm

ELLE 55

Mule 55mm

SLIDE 45

Mule 45mm

PUMP 05

Pump 5mm

PUMP 05

Pump 5mm

GIANVITO 70

Pump 70mm

PORTOFINO 105

Sandal 105mm

PORTOFINO 105

Sandal 105mm

ASCENT 85

Pump 85mm

SLING 55

Pump 55mm

PUMP 85

Pump 85 mm

RANIA 85

Pump 85 mm

PLEXI 70

Pump 70 mm

MONTECARLO D'ORSAY 70

Pump 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

CANNES PLATFORM 85

Mules Flatform 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

ASCENT 55

Slingback 55 mm

RIBBON DUMONT 45

Bootie 45 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

JAIPUR PUMP 105

Pump 105 mm

JAIPUR PUMP 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

PORTOFINO 85

Sandals 85 mm

SAFIRA MULE 85

Mules 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 85

Pump 85 mm

GIANVITO 70

Pump 70 mm

GIANVITO 70

Pump 70 mm

DASHA 85

Pump Platform 85 mm

JAIPUR SLING 85

Pump 85 mm

RANIA 85

Pump 85 mm

ASCENT 55

Slingback 55 mm

RIBBON SLING 85

Pump 85 mm

PLEXI 70

Pump 70 mm

PLEXI 70

Pump 70 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

FUTURA MULE 95

Mules 95 mm

FUTURA MULE 95

Mules 95 mm

COSMIC 55

Sandals 55 mm

SAFIRA SLING 85

Pump 85 mm

METROPOLIS 105

Sandals 105 mm

METROPOLIS 70

Sandals 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

PORTOFINO 70

Sandals 70 mm

JAIPUR PUMP 85

Pump 85 mm

PORTOFINO 85

Sandals 85 mm

AURA 105

Sandals 105 mm

AURA 105

Sandals 105 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

D'ORSAY 70

Pump 70 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

PLATFORM 85

Mules Flatform 85 mm

BETTY 85

Mules Flatform 85 mm

DUMONT 45

Bootie 45 mm

MARGAUX MID BOOTIE 60

Bootie 60 mm

ASCENT 05

Slingback 5 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

ELLE 85

Mules 85 mm

AURA 105

Sandals 105 mm

RIBBON SLING 85

Pump 85 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

ELLE 85

Mules 85 mm

MARGAUX MID BOOTIE

Bootie 60mm

CARREY BOOTIE 85

Bootie 85mm

AURA 105

Sandals 105 mm

JAIPUR PUMP 70

Pump 70 mm

MONTECARLO D'ORSAY 70

Pump 70 mm

HOLLY 70

Sandals 70 mm

CANNES PLATFORM 85

Mules Flatform 85 mm

BETTY 85

Mules Flatform 85 mm

CLHAN VBENERO VALÌ

Clutch

JAIPUR

Clutch

JAIPUR

Clutch

COSMIC SLINGBACK 55

Pump 55mm

METROPOLIS 70

Sandal 70mm

RIBBON DUMONT 45

Bootie 45 mm

MARGAUX MID BOOTIE 60

Bootie 60 mm

ASCENT 05

Slingback 5 mm

METROPOLIS 105

Sandals 105 mm

MULE 85

Mules 85 mm

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng Gianvito Rossi: ​

​TP.HCM

Diamond Plaza: Tầng 2, 34 Lê Duẩn, Quận 1

ĐT: (+84) 813 362 566

HÀ NỘI:​​

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm.​​

ĐT: (024) 39 879 679​

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng Gianvito Rossi: ​

​TP.HCM

Diamond Plaza: Tầng 2, 34 Lê Duẩn, Quận 1

ĐT: (+84) 813 362 566

HÀ NỘI:​​

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm.​​

ĐT: (024) 39 879 679​

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.