DAFC Ferragamo

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

FERRAGAMO

Quý khách hàng sẽ được nhận một phần quà đặc biệt với các mức hóa đơn từ 15,000,000 VNĐ, từ 30,000,000 VNĐ và từ 50,000,000 VNĐ.

Thời gian: từ 16/11/2023 đến hết 31/12/2023.

Địa điểm: cửa hàng Ferragamo Rex, Ferragamo Diamond và Ferragamo Tràng Tiền Plaza.


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và giảm giá khác.

Không áp dụng kèm các chiết khấu hạng thẻ thành viên, e-code, và voucher khác.

Không áo dụng kèm với hóa đơn có hàng nằm trong danh sách quà tặng.

Sản phẩm mới

DAFC Ferragamo

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

FERRAGAMO

Quý khách hàng sẽ được nhận một phần quà đặc biệt với các mức hóa đơn từ 15,000,000 VNĐ, từ 30,000,000 VNĐ và từ 50,000,000 VNĐ.

Thời gian: từ 16/11/2023 đến hết 31/12/2023.

Địa điểm: cửa hàng Ferragamo Rex, Ferragamo Diamond và Ferragamo Tràng Tiền Plaza.


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và giảm giá khác.

Không áp dụng kèm các chiết khấu hạng thẻ thành viên, e-code, và voucher khác.

Không áo dụng kèm với hóa đơn có hàng nằm trong danh sách quà tặng.

Sản phẩm mới

DAFC Ferragamo

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

FERRAGAMO

Quý khách hàng sẽ được nhận một phần quà đặc biệt với các mức hóa đơn từ 15,000,000 VNĐ, từ 30,000,000 VNĐ và từ 50,000,000 VNĐ.

Thời gian: từ 16/11/2023 đến hết 31/12/2023.

Địa điểm: cửa hàng Ferragamo Rex, Ferragamo Diamond và Ferragamo Tràng Tiền Plaza.


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và giảm giá khác.

Không áp dụng kèm các chiết khấu hạng thẻ thành viên, e-code, và voucher khác.

Không áo dụng kèm với hóa đơn có hàng nằm trong danh sách quà tặng.

Sản phẩm mới