dafc-dolce-gabbana-logo
dafc-dolcegabbana-junior-collection-2
dafc-dolcegabbana-junior-collection-1

MINI ME

Dolce&Gabbana Việt Nam lần đầu tiên cho ra mắt BST Chớm Thu 2023 dành cho trẻ em với rất nhiều thiết kế nổi bật và đẳng cấp. BST với hai chủ đề chính: Maiolica Fuchsia – Dành cho Nữ và Roma – Dành cho Nam đang được cập nhật tại cửa hàng. 

Nam​          Nữ

dafc-dolce-gabbana-2023-junior-3
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-3
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-5
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-6
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-7
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-8
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-9
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-10
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-11
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-12
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-12
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-11
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-21
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-14
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-15
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-16
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-17
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-18
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-20

Khám phá và trải nghiệm hệ thống cửa hàng Dolce&Gabbana: ​

TP.HCM  

Rex Hotel: 141  Nguyễn Huệ, Quận 1

Cửa hàng nam:
ĐT: (028) 38 230 8910911 778 320

Cửa hàng nữ:
ĐT: (028) 38 232 2030911 770 876

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng
Dolce&Gabbana: ​

​TP.HCM

Rex Hotel: 141 Nguyễn Huệ, Q.1

Cửa hàng Nam:

ĐT: (028) 38 230 8910911 778 320

Cửa hàng Nữ:

ĐT: (028) 38 232 2030911 770 876

HÀ NỘI:​​

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm.​​

ĐT: (024) 62 539 169

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

dafc-dolce-gabbana-logo
dafc-dolcegabbana-junior-collection-2
dafc-dolcegabbana-junior-collection-1

MINI ME

Dolce&Gabbana Việt Nam lần đầu tiên cho ra mắt BST Chớm Thu 2023 dành cho trẻ em với rất nhiều thiết kế nổi bật và đẳng cấp. BST với hai chủ đề chính: Maiolica Fuchsia – Dành cho Nữ và Roma – Dành cho Nam đang được cập nhật tại cửa hàng. 

dafc-dolce-gabbana-2023-junior-3
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-3
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-5
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-6
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-7
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-8
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-9
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-10
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-11
dafc-dolce-gabbana-2023-junior-12
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-12
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-11
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-21
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-14
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-15
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-16
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-17
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-18
dafc-dolce-gabbana-junior-collection-20

Khám phá và trải nghiệm hệ thống cửa hàng Dolce&Gabbana: ​

TP.HCM  

Rex Hotel: 141  Nguyễn Huệ, Quận 1

Cửa hàng nam:
ĐT: (028) 38 230 8910911 778 320

Cửa hàng nữ:
ĐT: (028) 38 232 2030911 770 876

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng
Dolce&Gabbana: ​

​TP.HCM

Rex Hotel: 141 Nguyễn Huệ, Q.1

Cửa hàng Nam:

ĐT: (028) 38 230 8910911 778 320

Cửa hàng Nữ:

ĐT: (028) 38 232 2030911 770 876

HÀ NỘI:​​

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm.​​

ĐT: (024) 62 539 169

DAFC là nhà phân phối chính thức, độc quyền hơn 60 thương hiệu thời trang quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

 

Khám phá và trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng Dolce&Gabbana:

TP. HCM

Rex Hotel: 141 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Cửa hàng Nam:

ĐT: (028) 38 230 891 – 0911 778 320

Cửa hàng Nữ:

ĐT: (028) 38 232 203 – 0911 770 876

HÀ NỘI:

Trang Tien Plaza: 24 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm.

ĐT: (024) 62 539 169