ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Khách hàng (“KH”) tham gia Chương trình khách hàng thân thiết (“KHTT”) DAFC, được vận hành bởi Công ty DAFC đồng ý rằng bằng việc sử dụng thẻ KHTT DAFC (“Thẻ”), bao gồm thẻ vật lý và/hoặc thẻ trên ứng dụng di động để giao dịch, mua sắm hay đã kích hoạt Thẻ, là KH đã đọc và và xác nhận chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên Trang Web chính thức của Chương trình www.dafc.com (“Trang Web”), các KHTT vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 2. Đăng ký tham gia Chương trình: tất cả các khách hàng là tổ chức được thành lập hợp pháp và cá nhân đủ 15 tuổi và có giấy tờ tùy thân hợp lệ đều có thể đăng ký tham gia Chương Trình.
 3. KHTT của Chương trình chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là KHTT của Chương trình.
 4. Điểm trong tài khoản KHTT DAFC (“điểm/điểm thẻ”) được tích theo quy định của Chương trình, không được thương lượng, không quy đổi ra tiền mặt và không được tặng, trao thưởng cho bất kỳ người nào khác.
 5. Ngoại trừ cam kết với số điểm đã tích trong tài khoản, DAFC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT, bao gồm nhưng không giới hạn, việc các Đối tác của Chương trình (“Đối tác”) rút lui hoặc việc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc cơ sở vật chất như vậy.
 6. Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của DAFC hoặc theo yêu cầu của đối tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web của Chương trình.
 7. DAFC không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lý do lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên bất khả kháng khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.
 8. Danh sách các điểm giao dịch áp dụng Chương trình sẽ được DAFC cập nhật thường xuyên trên Trang Web.
 9. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KHTT có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Trang Web, Tổng đài của Chương trình (“Tổng đài”), hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm Thẻ trái quy định. DAFC sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía KHTT, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới DAFC.
 10. Tất cả điểm Thẻ đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.
 11. Thẻ và tài khoản KHTT DAFC chỉ đơn thuần là một công cụ trung gian để được hưởng các ưu đãi. DAFC chỉ tham gia vào việc quản lý các ưu đãi; tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KHTT được hưởng từ Chương trình sẽ được các nhà cung cấp và các Đối tác cung cấp trực tiếp tới các KHTT.
 12. KH đồng ý cho DAFC khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KH cung cấp và cập nhật. KH đồng ý cho DAFC cùng các Đối tác trong Chương trình sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại các Đối tác khác nhau của Chương trình... và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của Đối tác. Tất cả các dữ liệu liên quan đến KHTT sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi DAFC theo quy định tại chính sách bảo mật của DAFC.

sử dỤng điểm thẻ

 1. KHTT có thể tích luỹ điểm từ giao dịch mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ các Đối tác của Chương trình. Điểm được tích lũy sau khi tài khoản của KHTT đã được kích hoạt theo Chính sách quy định của Chương trình.
 2. Chính sách điểm thưởng có thể áp dụng khác nhau giữa các Đối tác của Chương trình tùy theo thỏa thuận/cam kết của Đối tác với DAFC. Chính sách này có thể được DAFC thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên Trang Web.
 3. Để tích luỹ điểm, KHTT phải xuất trình Thẻ vật lý hoặc Thẻ trên ứng dụng di động tại thời điểm giao dịch. Nếu KHTT không xuất trình Thẻ, điểm sẽ không được tích lũy cho KHTT.
 4. Giá trị để tính tỷ lệ tích điểm cho Khách hàng là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mãi, giảm giá hợp lệ và là giá trị sau thuế VAT.
 5. Nguyên tắc khi thực hiện giao dịch hoàn trả hàng hóa, dịch vụ: Khách phải hoàn trả lại điểm đã tích tương ứng với tỷ lệ giá trị trả hàng. Ưu tiên trừ điểm tích trong tài khoản khách, nếu tài khoản không đủ sẽ thu hồi tiền tương ứng với giá trị điểm còn thiếu khách phải trả lại và sẽ phục hồi điểm tiêu (nếu có)
 6. KHTT có quyền truy cập và tra cứu thông tin cá nhân, điểm thẻ trong tài khoản thông qua Tổng đài của Chương trình hoặc tài khoản trên Trang Web.
 7. Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến DAFC phải được thực hiện thông qua Tổng đài, Địa chỉ hoặc email của chương trình.

Đăng ký bản tin