Khi bạn sử dụng các trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thu thập một số thông tin về bạn và các dịch vụ mà bạn sử dụng.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Một số ví dụ về việc sử dụng "các dịch vụ" của chúng tôi là khi bạn thực hiện một giao dịch tại một trong các cửa hàng của chúng tôi. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên hoặc họ, tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ mail, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, thông tin tài khoản tài chính chẳng hạn như số thẻ tín dụng, ngày sinh, nơi sinh, thông tin nhân khẩu của bạn, và các thông tin khác mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin được lưu trữ trong "danh sách liên lạc" trên thiết bị của bạn hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến người mà bạn chỉ định chúng tôi gửi phiếu quà tặng hoặc quà tặng trực tuyến, nếu áp dụng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được theo nhiều cách thức khác nhau, bao gồm:

  • Xử lý các giao dịch mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ của bạn;
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các chức năng của trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi;
  • Giao phiếu quà tặng hoặc quà tặng trực tuyến theo chỉ dẫn của bạn;
  • Trả lời các thắc mắc về dịch vụ khách hàng và yêu cầu về thông tin của bạn;
  • Đăng ý kiến hoặc phát biểu của bạn trên các trang web của chúng tôi;
  • Thông báo cho bạn về các sản phẩm, các dịch vụ, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại khác của chúng tôi;
  • Duy trì và cải thiện các trang web, ứng dụng di động của chúng tôi và các sản phẩm và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
  • Phát hiện, ngăn chặn và điều tra vi phạm an ninh và gian lận; và duy trì hồ sơ lưu trữ chính xác và phù hợp cho mục đích quản lý nội bộ.

Truy cập hoặc thay đổi thông tin của bạn hoặc xóa tài khoản của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin của bạn, và hủy bỏ tài khoản của bạn, thông tin của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như trình bày tại mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”, bên dưới. Chúng tôi sẽ nỗ lực để phản hồi kịp thời đối với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin tài khoản của bạn và loại bỏ ngay các thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật về kỹ thuật, vật lý và quản lý để giảm nguy cơ bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ hoặc sửa đổi bất hợp pháp các thông tin của bạn theo quy định của Luật. Một số biện pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý, và kiểm soát thông tin quản trị. Khi bạn truyền tải thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) thông qua trang web của chúng tôi hoặc thông qua ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng giao thức Secure Sockets Layer (SSL). Trong khi chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình an ninh để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hệ thống hoặc mạng an toàn 100%.

Đăng ký bản tin