DAFC Paul&Shark
DAFC Paul&Shark

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

PAUL&SHARK

Tặng e-code 1,000,000 VNĐ áp dụng cho hóa đơn từ 6,000,000 VNĐ.

Thời gian: từ 1/10/2023 đến hết 31/12/2023.

Địa điểm: cửa hàng Paul&Shark Rex, Paul&Shark Takashimaya và Paul&Shark Tràng Tiền Plaza.


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và giảm giá khác.

Không áp dụng kèm các chiết khấu hạng thẻ thành viên, e-code, và voucher khác.

 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

PAUL&SHARK

Tặng e-code 1,000,000 VNĐ áp dụng cho hóa đơn từ 6,000,000 VNĐ.

Thời gian: từ 1/10/2023 đến hết 31/12/2023.

Địa điểm: cửa hàng Paul&Shark Rex, Paul&Shark Takashimaya và Paul&Shark Tràng Tiền Plaza.


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và giảm giá khác.

Không áp dụng kèm các chiết khấu hạng thẻ thành viên, e-code, và voucher khác.

 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

PAUL&SHARK

Tặng e-code 1,000,000 VNĐ áp dụng cho hóa đơn từ 6,000,000 VNĐ.

Thời gian: từ 1/10/2023 đến hết 31/12/2023.

Địa điểm: cửa hàng Paul&Shark Rex, Paul&Shark Takashimaya và Paul&Shark Tràng Tiền Plaza.


ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và giảm giá khác.

Không áp dụng kèm các chiết khấu hạng thẻ thành viên, e-code, và voucher khác.