CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MÙA THU

PAUL&SHARK HELLO AUTUMN

Ưu đãi Chào Thu 2023 từ thương hiệu thời trang Paul&Shark của Ý, nhận ngay e-code lên đến 2,000,000 VNĐ ngay tại đây!

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MÙA THU

PAUL&SHARK HELLO AUTUMN

Ưu đãi Chào Thu 2023 từ thương hiệu thời trang Paul&Shark của Ý, nhận ngay e-code lên đến 2,000,000 VNĐ ngay tại đây!

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MÙA THU

PAUL&SHARK HELLO AUTUMN

Ưu đãi Chào Thu 2023 từ thương hiệu thời trang Paul&Shark của Ý, nhận ngay e-code lên đến 2,000,000 VNĐ ngay tại đây!


ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG E-CODE

 • Thời gian áp dụng từ 9/10/2023 đến hết 31/10/2023.
 • Địa điểm áp dụng tại cửa hàng Paul&Shark Takashimaya và cửa hàng Paul&Shark Tràng Tiền Plaza.
 • E-code 1,000,000 VNĐ được áp dụng cho hóa đơn từ 5,000,000 VNĐ.
 • E-code 2,000,000 VNĐ được áp dụng cho hóa đơn từ 8,000,000 VNĐ.
 • Mỗi số điện thoại chỉ nhận được 01 E-code mỗi loại (tối đa mỗi số điện thoại nhận 02 loại E-code).
 • Mỗi hóa đơn chỉ được sử dụng cho một e-code.
 • E-code không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác.
 • E-code không có giá trị cộng gộp và không quy đồi thành tiền mặt.
 • Hóa đơn sử dụng e-code không được đổi trả.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG E-CODE

 • Thời gian áp dụng từ 9/10/2023 đến hết 31/10/2023.
 • Địa điểm áp dụng tại cửa hàng Paul&Shark Takashimaya và cửa hàng Paul&Shark Tràng Tiền Plaza.
 • E-code 1,000,000 VNĐ được áp dụng cho hóa đơn từ 5,000,000 VNĐ.
 • E-code 2,000,000 VNĐ được áp dụng cho hóa đơn từ 8,000,000 VNĐ.
 • Mỗi số điện thoại chỉ nhận được 01 E-code mỗi loại (tối đa mỗi số điện thoại nhận 02 loại E-code).
 • Mỗi hóa đơn chỉ được sử dụng cho một e-code.
 • E-code không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác.
 • E-code không có giá trị cộng gộp và không quy đồi thành tiền mặt.
 • Hóa đơn sử dụng e-code không được đổi trả.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG E-CODE

 • Thời gian áp dụng từ 9/10/2023 đến hết 31/10/2023.
 • Địa điểm áp dụng tại cửa hàng Paul&Shark Takashimaya và cửa hàng Paul&Shark Tràng Tiền Plaza.
 • E-code 1,000,000 VNĐ được áp dụng cho hóa đơn từ 5,000,000 VNĐ.
 • E-code 2,000,000 VNĐ được áp dụng cho hóa đơn từ 8,000,000 VNĐ.
 • Mỗi số điện thoại chỉ nhận được 01 E-code mỗi loại (tối đa mỗi số điện thoại nhận 02 loại E-code).
 • Mỗi hóa đơn chỉ được sử dụng cho một e-code.
 • E-code không áp dụng kèm các chương trình khuyến mãi khác.
 • E-code không có giá trị cộng gộp và không quy đồi thành tiền mặt.
 • Hóa đơn sử dụng e-code không được đổi trả.