TIN THỜI TRANG 23 THÁNG 4 2021

TIN THỜI TRANG 14 THÁNG 4 2021

VẺ ĐẸP VƯỢT GIỚI HẠN CỦA CARTIER JUSTE UN CLOU

Thập niên 1970, Cartier giới thiệu Juste un Clou: vòng tay hình chiếc đinh! Biến một chiếc đinh trở thành trang sức, thương hiệu kim hoàn Pháp tuân thủ bốn “kim chỉ nam”: sự thanh khiết của đường nét, tính chuẩn xác của hình dạng, độ chính xác của tỷ lệ và các chi tiết vô giá.

Xem thêm

TIN THỜI TRANG 01 THÁNG 4 2021

TIN THỜI TRANG 31 THÁNG 3 2021

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đăng ký bản tin