TIN THỜI TRANG 16 THÁNG 7 2019

TIN TỨC 16 THÁNG 7 2019

CHÂU BÙI VÀ KELBIN LEI: NGƯỜI TIÊN PHONG

Tồn tại giữa Châu Bùi, Kelbin Lei và thời trang là mối quan hệ song phương. Hai bạn trẻ đã mang đến những điều mới cho thời trang Việt. Đổi lại, thời trang cũng chính là vũ khí giúp họ phá vỡ cái kén của chính mình để tung bay.

Xem thêm

TIN THỜI TRANG 15 THÁNG 7 2019

TIN THỜI TRANG 15 THÁNG 7 2019

Đăng ký bản tin