PROMOTION 12 APRIL 2019

FASHION 24 APRIL 2018

Rolex tạo ra QUY TRÌNH SẢN XUẤT ƯU VIỆT

Lịch sử của Rolex và ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ có  sự gắn bó chặt chẽ . Tiên phong trong lĩnh vực phát triển đồng hồ đeo tay, thương hiệu là khởi nguồn của những cách tân trong quá trình chế tác, nhận hơn 400 bằng sáng chế trong lịch sử cống hiến.

More Info

PROMOTION 18 JANUARY 2018

In Lunar New Year 2018, shopaholic still confuses with many choice in the shopping malls. Therefore, don’t forget to come “ Lộc Xuân Vàng 2018” program.

More Info

BLOGS 17 JANUARY 2018

Rex Shopping Arcade - A premium shopping destination

Located within the iconic Rex hotel, Rex Arcade Shopping Centre is a modern building yet having the magnificent classic architectural style with an area of 1300 m2. Standing out at the prime location at the city center, Rex Arcade is the destination for premium entertainment & shopping of sophisticated fashionistas, bringing the best experience to every customer.

More Info

register for newsletter