FASHION NEWS 06 MAY 2021

STUDIO BAG – DI SẢN VƯỢT THỜI GIAN CỦA SALVATORE FERRAGAMO

Một sản phẩm mang tinh thần hiện đại nhưng lấy cảm hứng mạnh mẽ từ quá khứ, chiếc túi Studio (Studio Bag) của Salvatore Ferragamo mang trong mình tính di sản vượt thời gian, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ độc lập, biết cách dung hoà giữa ứng dụng và thẩm mỹ.

More Info

FASHION NEWS 24 MARCH 2021

FASHION NEWS 02 MARCH 2021

FASHION NEWS 25 FEBRUARY 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

register for newsletter