FASHION NEWS 14 JANUARY 2020

MY VARA

Ferragamo opens up a new chapter in the #FollowVara project, launched to celebrate the 40th anniversary of the iconic shoe created by Fiamma Ferragamo, daughter of founder Salvatore.

More Info

FASHION NEWS 14 JANUARY 2020

FASHION NEWS 08 NOVEMBER 2019

TUYỆT TÁC THỦ CÔNG CARTIER D'ART TORTUE

Là sản phẩm chế tác thủ công, đồng hồ Cartier d’Art Tortue với motif chú vẹt sẽ chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Cartier d’Art Tortue được sản xuất giới hạn với chỉ 80 chiếc.

More Info

FASHION NEWS 25 OCTOBER 2019

register for newsletter